+421 903 185 825

Prac. dni: 08:00 - 16:30

info@gsystem.sk

IT Outsourcing

Hľadáte IT partnera pre Vaše podnikanie? So službou IT Outsourcing môžete prenechať správu Vášho IT prostredia našim odborníkom. Vy sa tak pokojne môžete venovať Vášmu podnikaniu a zodpovednosť za prevádzku IT služieb prevezmeme za Vás.

zariadení v správe
reakčný čas
rokov prevádzky
IT Outsourcing

Hlavné výhody

Odbornosť
Pri výbere služby IT Outsourcing dostanete k dispozícii náš tím technikov, ktorí sa v oblasti IT pohybujú niekoľko rokov. Mnohé firmy nemajú možnosť zabezpečiť všetky podnikové činnosti vlastnými kapacitami a tak siahajú po externých firmách, ktoré sa danej problematike venujú či už sú to právne služby, vedenie účtovníctva alebo IT.
Optimalizácia nákladov
Pre mnohé firmy je častokrát neekonomické zabezpečiť IT správu vlastnými kapacitami. Požiadavok je častokrát len niekoľko do mesiaca a vyťaženie vlastného IT technika je tak minimálne. Súčasne je problém s výberom, nakoľko klient len ťažko dokáže posúdiť odbornosť uchádzača v profesii, ktorú nepozná. So službou IT Outsourcing využívate našich IT špecialistov, ktorí kapacitne pokrývaju niekoľkých našich klientov vďaka čomu je ich náklad pre Vás nižší ako vlastní zamestnanci.
Zodpovednosť
Za poskytnuté riešenia preberáme zodpovednosť. Ako klient definujete pri podpise servisnej zmluvy svoje kritické procesy a dobu odstránenia porúch na predmetných zariadeniach. Pri požiadavkách na bezvýpadkové procesy, navrhneme optimálne riešenia.

Čo zahŕňa služba IT Outsourcing?

Správa počítačov

Inštalácia a konfigurácia pracovných staníc pre nových zamestnancov, riešenie problémov s operačným systémom, právami, zálohovanie

Správa siete

Nastavenie routerov, switchov, Wi-Fi sietí, konfigurácia VPN, podpora pri komunikácii s internetovými poskytovateľmi, riešenie problémov

Správa serverov

Riešenie problémov serverovej infraštruktúry (servre, diskové polia, virtualizácie), aktualizácie komponentov, proaktívne monitorovanie

Aplikačná podpora

Podpora pri práci a nastavovaní aplikácií (napr. Office, eID, antivírus, podnikové aplikácie), aktualizácie, zálohovanie, riešenie problémov

Správa tlačiarní

Inštalácia, pripojenie do siete, úvodné nastavenia, pripojenie k PC či laptopom, riešenie problémov, aktualizácie firmvéru, skenovanie

Opravy hardvéru

Záručný aj pozáručný servis IT vybavenia (PC, notebooky, tlačiarne, servre, UPS, routre etc.)

Certifikovaný manažment IT

Sme držiteľmi certifikácii ISO 9001 (Systém manažérstva kvality), ISO/IEC 20000 (Systém manažérstva služieb v oblasti IT) ako aj ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva bezpečnosti informácií).

IT outsourcing v číslach

Pre našich klientov spravujeme celkovo viac ako 1000 zariadení a na trhu pôsobíme už 10 rokov. Zákazníkom poskytujeme IT služby vždy s dôrazom na zvyšovanie efektivity a šetrenia financií. Celkovo riadime a spravujeme:

PC
serverov
sieťových prvkov
IP telefónov
kamier
WiFi access pointov

Ako na to?

Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Následne si dohodneme stretnutie, kde prejdeme jednotlivé Vaše požiadavky. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne v závislosti na jeho potrebách a forme podnikania.