+421 903 185 825

Prac. dni: 08:00 - 16:30

info@gsystem.sk

IT architektúra

Podporíme riadenie Vášho biznisu s optimalizovanou IT architektúrou. IT architektúra predstavuje komplexné prepojenie všetkých komponentov od sieťových prvkov cez klientské stanice, serverové vybavenie, kamerové systémy, telefónne ústredne až po výrobné linky či montážne stroje. Dizajn IT architektúry ovplyvňuje riziká ako aj náklady spojené s jej prevádzkou.

IT architektúra

Optimalizácia IT architektúry

Analýza

V prvom kroku optimalizácie IT architektúry pristúpime k vypracovanie tkzv. GAP analýzy, ktorá predstavuje rozdieľ medzi aktuálnym stavom a požadovaným stavom vzhľadom na biznis potreby zákazníka.

Návrh IT architektúry

Na základe analýzy pripravíme návrh vhodných IT prostriedkov ako aj schému ich zapojenia a implementačný plán. Pri tvorbe plánu dávame dôraz na zabezpečenie minimálnych dopadov na prevádzku klienta.

Implementácia

Po dodaní IT prostriedkov vykonáme ich fyzickú inštaláciu a súčasne konfiguráciu všetkých potrebných nastavení. Práce ukončíme vykonaním akceptačných testov za prítomnosti klienta čím sa potvrdí požadovaná funkcionalita.

Ako na to?

Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Následne si dohodneme stretnutie, kde prejdeme jednotlivé Vaše požiadavky. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne v závislosti na jeho potrebách a forme podnikania.