+421 903 185 825

Prac. dni: 08:00 - 16:30

info@gsystem.sk

Monitoring

V záujme predchádzania chýb a včasnej reakcie, poskytujeme naším klientom službu monitorovania ich IT prostredia. Vďaka tomu vieme včasne reagovať na výpadky služieb a zahájiť tak proces riešenia ešte pred nahlásením problému.

Monitoring serverov

Pri monitoringu serverov využívame konfiguráciu integrovaných manažment kariet priamo od výrobcov v spolupráci s nastaveniami operačných systémov. Dokážeme tak odhaliť hardvérové poruchy zariadení, zaplnenosť diskového priestoru či dostupnosť kľúčových aplikácií.

Monitoring siete

Pre správny monitoring siete prevádzkujeme vlastnú monitorovaciu platformu s cieľom zachytávať výpadky sieťových zariadení. Využívame protokoly ICMP a SNMP pre sledovanie dostupnosti a včasné zachytávanie varovaní pred potencionálnym výpadkom.

Monitoring koncových staníc

Klientom dokážeme poskytnúť nástroje na vzdialený dohľad a manažment koncových staníc. Na základe analýzy, preferencie a rozpočtu klienta, navrhneme vhodnú platformu pre monitoring koncových staníc (napr. Microsoft Endpoint Manager, ESET Remote Administrator, Icinga)

Monitoring záložných zdrojov

Pre korektné fungovanie záložných zdrojov elektrického napájania vieme zabezpečiť monitorovanie všetkých relevantných parametrov. Klient je tak okamžite informovaný o výpadku elektrického napájania a stave záložného zdroja. Pre tento účel využívame integrované monitorovacie karty od výrobcov, prípadne softvérový nástroj NUT (Network UPS Tools).

Ako na to?

V prípade ak máte záujem o monitoring serverov, siete, koncových staníc či záložných zdrojov, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.