+421 903 185 825

Prac. dni: 08:00 - 16:30

info@gsystem.sk

eKasa Verification Tool

eKasa Verification Tool pomáha obchodníkom minimalizovať riziko nezhôd medzi evidenciami tržieb v účtovnom systéme a systéme eKasa. Vďaka aplikácii eKasa Verification Tool môžete okamžite porovnať údaje o Vašich tržbách s evidenciou vo Finančnej správe SR a vyhnúť sa prípadným pokutám.

Minimalizácia rizika

Od 1. júla 2019 vstúpil na Slovensku do platnosti aktualizovaný zákon 289/2008 Z.z o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorým sa nariaďuje obchodníkom používanie certifikovaných registračných pokladníc s napojením do systému eKasa. Pri prevádzke systému môže nastať situácia, kedy evidencia tržieb na Finančnej správe nie je v súlade s evidenciou tržieb vo Vašom účtovnom systéme. Pre riešenie tohto problému sme vytvorili nástroj eKasa Verification Tool, ktorý dokáže spracovať a porovnať evidencie v rozsahu až 100 000 bločkov mesačne a efektívne nájsť rozdiely.

Workflow

  1. Klient sa prihlási na portál finančnej správy a stiahne údaje o predajoch vo formáte CSV.
  2. CSV súbory su importované do nástroju eKasa Verification Tool.
  3. Z účtovného systému zákazníka sú exportované údaje o predajoch (napr. prostredníctvom REST / SOAP API alebo priamym volaním databázy) do nástroju eKasa Verification Tool.
  4. Zákazník je informovaný o zistených rozdieloch a môže tak proaktívne vykonať nápravné opatrenia.

Ako na to?

Ak máte záujem o produkt eKasa Verification Tool, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Navrhneme stretnutie, kde prejdeme jednotlivé Vaše požiadavky. Ku každému klientovi pristupuje osobitne v závislosti na jeho potrebách a forme podnikania.